Kommunicera tro

Alla människor är egentligen religiösa. Alla har en andlig längtan. Men påfallande få i dagens Sverige hittar till en kyrka.

Predikoverkstan startade för att hjälpa de som genuint vill nå utanför den egna kretsen, de 10 – 300 som är den aktiva kärnan i de flesta församlingar.

Grundtanken är att alla vill vända sig till Gud någon gång, och då kan man behöva hjälp med att förstå och formulera bön.

Många passerar en kyrka någon gång – för en konfirmation, ett bröllop eller en begravning – men inte så många återvänder på söndagen. Jag tror det spelar stor roll hur prästen har formulerat sig. Därför behövs bättre kunskap om kommunikation när man förbereder predikan och betraktelser. Det ofta ganska små förbättringar som behövs för att en predikan ska gå från en luddigt uttryckt tanke till något som bär till de som lyssnar och får dem att minnas.

Jag vill hjälpa dig som vill vara med att erbjuda glimtar av det gudomliga så att det blir tillgängligt också för de som inte redan sitter i kyrkbänken på söndagarna. Evangelisation är ett hedersuppdrag för varje kristen, men hur gör man?

Roof of the Pantheon Church in Rome

Kan man kommunicera med de som står långt ifrån det kyrkliga, så når man också sannolikt de mest kyrkliga mer i hjärtat.

Kyrkan har världens bästa budskap, de bästa berättelserna, den bästa musiken och de vackraste byggnaderna. Och dessutom en tro som uppmanar oss att gå ut i världen och evangelisera.

Idag finns oändliga möjligheter att göra allt detta tillgängligt utanför kyrkorummet och sammanhangen för oss som redan hittat till dem.


%d bloggare gillar detta: