Thérèse av Lisieux, avled i tuberkulos vid 24 års ålder,
utnämnd av Johannes Paulus den II till kyrkolärare.