Vad finns det för kopplingar mellan omsorg om miljö och klimat och den kristna tron?

Allt, menade karmeliten Anders Arborelius, OCD, kardinal och biskop i Stockholms katolska stift, i ett föredrag vid Uppsala Universitet 2019.

I sommar gjorde vi en film av en förkortad version av det: Ekologins spiritualitet. Själva filmen finns på Stockholms katolska stifts youtube-kanal

https://youtu.be/RWgDcDcXn0w

Om man vill bara lyssna finns det här på Predikoverkstans podcast: