Några fina timmar med att filma dessa självlysande mindre människor med änglaröster, och sen en vecka med att få höra dom om och om igen under redigeringen.

Ett av de trivsammare uppdragen har varit att för Katolska Pedagogiska Nämnden spela in Sankta Eugenia Barnkör som förevisar hur sångerna ska låta i trosundervisningen för barn. Allt lett med varm, säker hand av Anne Maj Samuelsson och koreograferat av Ulrika Erlandsson.