Ulrika Erlandsson, ordförande i Katolska pedagogiska nämnden i Stockholms stift

Foto: Greger Hatt