När Biskop Anders Arborelius var på besök i Predikoverkstans studio för att spela in en hälsning till https://youtu.be/fV-GBKoxmks för Katolska Pedagogiska Nämnden så frågade jag om han kunde tänka sig att läsa Fader Vår in i kameran.

Dels var jag nyfiken på hur man ber bönen efter 27 år i ett karmelitkloster och 20 år som biskop. Dels fungerar jag själv så att bön smittar; när jag ser eller hör någon be så är det som att något vänds till Gud, ibland medvetet och uttalat, ibland i de djupare skikten.