”Jag har alltid tänkt på journalistik som det roligaste en vuxen människa kan få ägna sig åt inom lagens gränser. Att få lära sig halva dagen, undervisa andra. Man får gräva i det viktigaste som finns och tala med de viktigaste människorna som finns. Och så den kreativa sidan: där man får gräva i sig själv och dra fram en bra historia ur sitt inre.”

Den känslan hade jag ofta som talskrivare i politiken, särskilt då åren på Statsrådsberedningen under Ingvar Carlsson.

Så känns det ofta att arbeta med en predikan. Först det vidöppna sökandet och till sist det kreativa formulerandet med en bild av vem som kommer att lyssna.

New York Times chefredaktör AG Sulzberger intervjuas i DN 9 februari 2019