”Predika ständigt. Använd ord om nödvändigt.”

Tillskrivs Franciskus av Assisi