Hoppa till innehåll

Visst, predikan kan vara de där minuterna som en präst talar inom ramen för en gudstjänst. Också.

Men om man vidgar det till det Franciskus av Assisi menade när han sa: ”Predika ständigt. Och om ni måste så använd ord,” så är det så mycket mer. Det är den upplevda helheten av vad kyrkan är, av kristnas liv. Det är vilka bilder som läggs ut på Instagram-kontot, vad som möter besökaren innanför kyrkdörren och hur ärlig hemsidan är.

De flesta går inte i kyrkan. Ingen avstår för att de saknar andlig längtan, tvärtom. Många uttrycker att de har en stark dragning, inte minst i livskriser, men för många är inte kyrkan attraktiv. Det måste bero på den uppfattning de fått, kanske av besök, men ännu oftare numera av vad de mött på nätet.

Jag vill hjälpa dig som vill vara med att erbjuda glimtar av det gudomliga så att det blir tillgängligt också för de som inte redan sitter i kyrkbänken på söndagarna.

Roof of the Pantheon Church in Rome

Kan man kommunicera med de som står långt ifrån det kyrkliga, så når man också sannolikt de mest kyrkliga mer i hjärtat.

Kyrkan har världens bästa budskap, de bästa berättelserna, den bästa musiken och de vackraste byggnaderna. Och dessutom en tro som uppmanar oss att gå ut i världen och evangelisera.

Idag finns oändliga möjligheter att göra allt detta tillgängligt utanför kyrkorummet och sammanhangen för oss som redan hittat till dem.

Panikpredikan: Mina fem bästa tips på två minuter