Vill du att fler lyssnar och förstår?

VÄLKOMMEN!

här kan du få hjälp med:

Film

som presentationsfilm, fördjupande serie, levandegjort föredrag eller predikan.

Foto

som porträtt, miljöbilder, meditativa
illustrationer till en hemsida.

Musik

som bakgrundsmusik till en film

TEXT

som en artikel, ett talarmanus eller ett förslag på kommunikationsstrategi

Bollplank

som att få förslag utifrån ett talarmanus eller återkommande coaching.

+46-(0)734257204

greger.hatt@predikoverkstan.com